...

Комплетно опремена
мала сала за состаноци и конференции со:

  • Безжична интернет конекција
  • Телефон
  • Печатач
  • Соодветна видео-аудио опрема

Обучениот персонал на Бутик Хотел Роза Дипломатик, на гостите ќе понуди комплетно опремена канцеларија, работна станица и мала сала за состаноци и конференции со безжична интернет конекција, телефон и печатач, и соодветна видео-аудио опрема.

Исто така, секретарски услуги и комплетна деловна поддршка, како што се организирање на такси превоз или лична асистенција во организирање на било какви посети во градот и во земјата, се достапни на гостите.

Во Хотелот, на посебно барање на гостите, може да се организираат посебни настани, при што кулинарските услуги прилагодени на барањата на гостите, се обезбедени од страна на Ресторанот на Хотелот.